03033

Hakkımızda

Hızla artan dünya nüfusuna karşın  tarıma elverişli araziler sanayileşme , bilinçsiz yapılaşma gibi nedenlerle azalmaktadır. Tarımsal ürünler sadece besin kaynağı olarak değil, bir çok sanayi alanında da hammadde olarak kullanılmaktadır.Giderek artan tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılamak ancak birim alandan yüksek ve kaliteli ürün almak ile sağlanabilecektir.

Bitki Koruma ürünleri , yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek adına , tarımsal üretimin vazgeçilmez bir parçası konumundadır. Zirai mücadele olmadan yapılan tarımsal üretimde % 70-80 oranında verim kayıpları yaşanabilmektedir.

Oncropscience Kimya , bitki koruma alanında son derece tecrübeli ve güvenilir kadrosu, insan sağlığına ve çevreye duyarlı geniş ürün deseni ve yaygın satış ağı ile ülke tarımımızın hizmetindedir.

Firmamız , zirai mücadele alanında dünya'da yaşanan yenilikleri yakından takip etmekte , alanındaki tüm yenilikleri ülkemiz üreticilerine hızlı ve uygun maliyetler ile sunmayı görev olarak görmektedir.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.